Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ФІЛОСОФІЇ ТЕХНІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРАВОСЛАВНОМУ ДУХОВНО-АКАДЕМІЧНОМУ ТЕЇЗМІ XIX - ПОЧ. XX СТОЛІТТЯ PDF
Ihor P. Pecheranskyi
КУЛЬТУРА, ЕКОНОМІКА, РЕЛІГІЯ: НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙ PDF
N. I. Dadivierina
ЛЮДИНА І ТЕХНІКА PDF (Русский)
Oleksii O. Petrushyn
МУЛЬТИІДЕНТИЧНІСТЬ У ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ PDF
Kseniia S. Pyvovarska
ПРИНЦИП ФАЛЬСИФІКАЦІЇ: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Volodymyr V. Voloshin
ПРОБЛЕМА ІСТИНИ У ФІЛОСОФІЇ ЛЕВА ШЕСТОВА PDF
Volodymyr V. Barta
РЕАКТУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ФАКТІВ У ФІЛОСОФІЇ ДЕЛЬОЗА PDF
Pavlo M. Bartusiak
РОЗКОЛ В ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КАНОНІЧНОСТІ УПЦ-КП PDF
Yevheniia V. Khilko
СУЧАСНЕ ПАРАДИГМАЛЬНЕ ЗРУШЕННЯ В ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ НАУЦІ: СВІТОГЛЯДНЕ ЗНАЧЕННЯ PDF
Taras V. Gorbatuk
ТЕХНОГЕННА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ЛЮДСЬКИМ ЦІННОСТЯМ PDF (Русский)
Vasyl I. Shubin
ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ТА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА PDF
Slaviana Yu. Triepak

АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ҐЕНДЕРУ PDF
Irina M. Shulha
ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЖІНОЧОЇ СУБ'ЄКТИВНОСТІ» У ФІЛОСОФІЇ PDF (Русский)
Anastasiia S. Armen
ВПЛИВ ФЕМІНІЗМУ НА СТАНОВЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ PDF
Volodymyr P. Kravets, Svitlana V. Kravets
ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА: ІДЕЇ ТА РЕАЛІЇ PDF
Vira V. Kovtun
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДСТАВИ ВИВЧЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF (Русский)
Kateryna S. Pantyleienko, Antonina O. Muntian
ОПОЗИЦІЯ «ПОЛ - ГЕНДЕР» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ДИХОТОМІЇ «ПРИРОДА - КУЛЬТУРА» PDF (Русский)
Irina A. Koliieva
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ PDF (English)
Oksana M. Kikinezhdi
ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ „ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА” PDF
Irina V. Kalko

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ В ЄПОХУ ПОСТМОДЕРНУ

АНТРОПОЛОГІЧНА МЕТАФІЗИКА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ТЕХНОКРАТИЗМУ PDF
Anatolii M. Malivskyi
АНТРОПОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФІЇ PDF
Mykola M. Sydorenko, Volodymyr A. Troianskyi
АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ТРАДИЦІЇ ЯК ДУХОВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
Oleksandr A. Tkachenko
ДЖЕРЕЛА ХРИСТИЯНСЬКОГО КАНОНІЧНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ PDF
Yana S. Baranko
ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ДІАЛОГІЗМА PDF (Русский)
Laura V. Avrakhova
ДО СЕМІОТИЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ ЗАХОДУ І СХОДУ (КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF (Русский)
Volodymyr I. Proniakin
КУЛЬТУРА ПОСТМОДЕРНА ТА СУЧАСНИЙ КІНЕМАТОГРАФ PDF (Русский)
Tetyana L. Tibaykina
ЛЮДСЬКА СУТНІСТЬ ТА ЛЮДСЬКЕ ІСНУВАННЯ В ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ PDF
Dmytro A. Yanchenko
МОДИФІКАЦІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ДОБУ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Vitalii V. Liakh
НЕЛІНІЙНЕ МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ PDF
Tetyana V. Kychkyruk
ОБРАЗ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ МОДЕРНУ ТА ПОСТМОДЕРНУ PDF
Nataliia V. Skrytska
ОСОБИСТІСТЬ В ДОБУ СИМУЛЯКРІВ (НА МАТЕРІАЛАХ КОНЦЕПЦІЇ Ж. БОДРІЯРА) PDF
Mariia S. Oleshchenko
ПАРАДОКСИ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Volodymyr V. Khmil
ПОСТМОДЕРН: ЕПОХА НАРЦИСА PDF (Русский)
Yuliia S. Bozhko
ПОСТМОДЕРН І ПРИРОДНИЙ МІФ: ТОЧКИ ДОТИКУ І КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ PDF
Nataliia V. Deviatko
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ ТА КУЛЬТУРИ В ФІЛОСОФІЇ ГЕГЕЛЯ PDF
Yelyzaveta I. Taranets
ПРОБЛЕМА ЛЮДСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІЙ КАРТИНІ СВІТУ PDF
Tetyana V. Danylova
РЕЦЕПЦІЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНА PDF (Русский)
Raisa O. Yevtushenko
СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ У ЕПОХУ PDF
Olena V. Bochulia
СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ В ІНТЕРПРЕТАТІВНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ КЛІФОРДА ҐІРЦА PDF (Русский)
Viktoriia А. Vershyna
ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ У ТВОРЧОСТІ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО PDF
Nataliia O. Cherkashyna, Anatolii M. Malivskyi
ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ІРОНІЇ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ PDF
Svitlana M. Heiko

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРИ РЕФОРМУВАННІ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНА PDF (Русский)
Mykhailo G. Murashkin
ВІДОБРАЖЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ В СТАРОДАВНІХ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАННЯХ УКРАЇНЦІВ PDF
Yana V. Andrutska
ВІД BIOSPOLITIKOS ДО HOMOSACER: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ (БІО)ПОЛІТИКИ PDF
Dmytro M. Shevchuk
ДИАЛЕКТИКА ТРАНСГРЕСІЇ І АСКЕТИЗМА: ІДЕОЛОГІЇ СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ PDF (Русский)
Andrii O. Karpenko
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА КОМУНІКАТИВНА СИСТЕМА PDF
Kateryna V. Sokolova
КОНЦЕПТ СПРАВЕДЛИВОСТІ І ФІЛОСОФІЯ ПЛАТОНА PDF (Русский)
Nataliia A. Ishchenko-Semenko
МІСЦЕ КОНЦЕПЦІЇ МНОЖИННОСТІ СВІТІВ У ВИВЧЕННІ УТОПІЇ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА PDF
Vira V. Okorokova
МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ПОГЛЯДАХ АНТИЧНИХ ФІЛОСОФІВ PDF
Dmytro A. Yurkov
ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ В ПОСТМОДЕРНИХ КОНОТАЦІЯХ PDF
Valentina P. Kultenko
ОСОБИСТІСТЬ РИНКОВОГО ТИПУ: МІФ ЧИ ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА? PDF
Oksana B. Petinova
ПІЗНАВАЛЬНА ДИНАМІКА ІСТОРИКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ У ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF (Русский)
Spartak Sh. Aitov
ПОВАГА ЯК ОДНЕ З ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ СОЦІОКУЛЬТУРИ PDF
Oleksandr P. Huzhva, Volodymyr M. Petrushov
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДОСВІДУ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ PDF
Olena D. Lauta
РЕЛІГІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Tetyana V. Khmil
СТАНОВЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА КРІЗЬ ПРИЗМУ СКОВОРОДИНСЬКОГО ГУМАНІЗМУ PDF
Yevhen B. Demchenko
ТЕЛЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УТОПІЧНОЇ ДУМКИ В СУСПІЛЬСТВІ PDF
Vira V. Okorokova
«ФЕТИШ» – КОРИСНА КАТЕГОРІЯ ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Daryna O. Androsova-Bayda, Nataliia O. Barabash
ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ: ІСТОРИЧНА РЕФЛЕКСИЯ У XXI СТОЛІТТІ PDF (Русский)
Viktor V. Voronov
«ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ» ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА ЯК ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО БУТТЯ PDF
Olga O. Ozerova

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ МОВИ

АНТРОПО-СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ О. ПОТЕБНІ PDF
Nataliia Ye. Yatsuk
КІЛЬКА ЗАВВАГ ЩОДО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ І ЯКОСТІ ОСВІТИ У МЕДИЧНИХ ВНЗ PDF
Oksana V. Romaniuk
МОВА І ЇЇ «МІСЦЕ» У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ І. ФРАНКА PDF
Ivan V. Chornomordenko, Viktoriia M. Kutsuruk
ОНТОЛОГІЧНІ ІМПЛІКАЦІЇ АТОМІСТИЧНОЇ ТА ГОЛІСТСЬКОЇ ФІЛОСОФІЙ МОВИ PDF
Oksana M. Yosypenko
ПРОБЛЕМИ МОВИ В РЕЛІГІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ PDF
Irina V. Vasylieva
САМОРЕФЛЕКСИВНІСТЬ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ У ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
Anna V. Ilina
СУЇЦИДАЛЬНІ ЗАПИСКИ: ФІЛОСОФІЯ МОВИ Й ЖИТТЯ PDF
Oksana O. Osetrova


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.