Загальна інформація

Напрямки роботи конференції:

  1. Актуальні питання філософської антропології
  2. Антропологічна проблематика в історії філософії
  3. Соціальний аспект людського буття

 

До участі у конференції запрошуються фахівці в галузі філософії, соціології та інших соціальних і гуманітарних наук, а також – аспіранти і здобувачі, що мають намір здійснити апробацію своїх наукових досліджень.

Оргкомітет планує як очну, так і дистанційну форму участі в конференції. Регламент: доповіді – до 15 хвилин, виступи – до 7 хвилин. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.