Подання

Надсилання доповідей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для конференції Наукові конференції України?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати доповіді на конференцію та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Кафедра філософії та соціології ДНУЗТ запрошує взяти участь у IX щорічній міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень». Конференція відбудеться 16-17 квітня 2020 р. у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДІІТ) у читальній залі бібліотеки (к.262).

 

Напрямки роботи конференції:

  1. Актуальні питання філософської антропології
  2. Антропологічна проблематика в історії філософії
  3. Соціальний аспект людського буття

 

До участі у конференції запрошуються фахівці в галузі філософії, соціології та інших соціальних і гуманітарних наук, а також – аспіранти і здобувачі, що мають намір здійснити апробацію своїх наукових досліджень.

Оргкомітет планує як очну, так і дистанційну форму участі в конференції. Регламент: доповіді – до 15 хвилин, виступи – до 7 хвилин. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Ми раді повідомити, що вже п’ятий рік підряд наукові конференції, що проводяться кафедрою філософії і соціології підтримуються всесвітнім рухом Open Access та Open Science. Наша 9-та щорічна міжнародна конференція пройде в форматі відкритих міжнародних конференцій, який вже здобув свій унікальний статус в науковому світі, що надає нові можливості для наукової комунікації філософів з різних країн. З цією метою на базі платформи Open Conference Systems створено сайт конференції «ANTHROPOLOGICAL MEASUREMENTS OF PHILOSOPHICAL RESEARCH», інтегрований у всесвітню наукову мережу. З матеріалами попередніх конференцій можна ознайомитися в архіві.

 

Мультиформатна конференція, що інтегрована в міжнародний інформаційний простір, задіює 4 комунікаційні канали презентації та обговорення доповідей:

-           єдиний в Україні сайт конференції з філософії (http://conf-ampr.diit.edu.ua) з представленими тезами і можливістю їх коментування;

-          фізична присутність і виступи учасників «очі в очі»;

-          скайп-доповідь для  дистанційних учасників.

 

Збірник матеріалів  конференції буде розісланий кожному учаснику в електронному вигляді, а також представлений на міжнародному сайті, з якого Ви може роздрукувати тези та зарубіжні відгуки на них.

Обов’язкові вимоги:

1. Заповнити  електронну заявку на участь у конференції: зареєструйтеся.

2. Сплатити оргвнесок після надсилання матеріалів конференції для очної форми участі – 150 грн. При заочній участі або при участі в дистанційній формі через (Skype) внесок складає 200 грн. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок університету. Копія квитанції про оплату надсилається разом з текстом тез.

3. Подати тези доповідей – до 1.04.2020 р. Матеріали доповіді надсилати одним файлом: прізвище автора латинськими літерами; тема: «конференція з філософії». Факт отримання текстів оргкомітет підтвердить зворотним e-mail.

 

Розрахунковий рахунок

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Назва банку – ДКСУ (ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ) м. Київ

Код ЕДРПОУ 01116130

р/р UA478201720313221001204001363

Призначення платежу: «За участь у конференції АВФД, 2020 – Прізвище»

 

1. Вимоги щодо обсягу публікацій:

• тези доповідей: від 2-х до 3-х стор.

2. Правила оформлення тез

У текстах тез не повинно бути «жорстких» переносів.

Матеріали потрібно надсилати у форматі Місrosoft Word (версія до 2010 включно). Матеріал надається у форматі А 4; Times New Roman; шрифт для тексту – 12. Міжрядковий інтервал – 1,5; виділення абзаців – 1,25 см.

Заголовок роботи набирається великими літерами з вирівнюванням посередині. У наступному рядку вказуються відомості про автора: прізвище, ініціали, місце роботи або навчання, email, orcid. Обов’язкова анотація (два-три речення), та ключові слова (чотири-п’ять слів). Тези подаються без списку використаної літератури.

Зверніть увагу, що всі дані до тез представляються трьома мовами (укр., рос., англ.).

 

Зразок написання для тез

 

ГІДНІСТЬ ЯК ЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ

Розір В., Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (Дніпро), email broun79@gmail.com, orcid 0000-0003-4710-6681.

Мова йде про модерністське та постмодерністське розуміння етичного поняття гідності, як головної категорії в ієрархії цінностей. Руйнування в постмодерні етичних бінарних опозицій протилежностей добро-зло, гідність-низькість залишає людство в стані невизначеності.

Ключові слова: гідність,  моральні чесноти, бінарні опозиції, ієрархія цінностей.

ДОСТОИНСТВО КАК ЭТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Розир В., Днипровский национальный  университет железнодорожного транспорта им. акад. В. Лазаряна (Днипро), email broun79@gmail.com, orcid 0000-0003-4710-6681.

Речь идет о модернистском та постмодернистском понимании  категории  Достоинства, как центральной  категории в иерархии ценностей. Сглаживание в постмодерне  этических бинарных оппозиций добро-зло, достоинство-низость сталкивает человечество в состояние неопределенности.

Ключевые слова:  достоинство, моральные качества, бинарная оппозиция.

 

The dignity as a moral category

Rosir V., National university of railway transport named after academician V.  Lazaryan (Dnipro), email broun79@gmail.com, orcid 0000-0003-4710-6681.

We are talking about the modernist and post-modern understanding of the category of Dignity as the Central category in the hierarchy of values.  Flattening the postmodern ethical binary oppositions right and wrong, dignity and     ignobility pushes humanity into a state of uncertainty.

Key words: dignity, moral values, binary oppositions.

 

На відмінність від останніх років паперовий  примірник тез видаватися  не буде, кожному учаснику буде висланий файл в форматі  pdf.

Подальшу інформацію щодо оформлення текстів можна подивитися у файлі за посиланням: http://ampr.diit.edu.ua/public/journals/68/1_uk.pdf

 

Матеріали та питання надсилайте електронною поштою на email: oleisandi@gmail.com (Варшавський Олександр Павлович).

 

Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

При необхідності можливо самостійно забронювати місця в готелях:

• Готель «Дніпропетровськ»

м. Дніпро, Набережна Леніна, 33

www.hotel.dp.ua/

• Готель «Гвардійський»

м. Дніпро, вул. Погребняка, 21 (одна зупинка від ДІІТу);

тел. (0562) 46-45-06

• Готель університету внутрішніх справ

м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 (одна зупинка від ДІІТу); тел/факс: +38(056) 370-28-75.

Адреса університету:

вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010, Україна

 

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу трамваєм №1 до кінцевої зупинки або маршрутним таксі №101, 109 – до зупинки “ДІІТ”; від аеропорту маршрутним таксі №109 – до зупинки “ДІІТ” на проспекті Гагаріна.

 

 

З повагою

Хміль Володимир Васильович, головний редактор наукового збірника «Антропологічні виміри філософських досліджень», д. філос. наук, професор, член міжнародного комітету з етики публікацій від України

 

Вимоги до подання

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для керівника нижче дані необхідні пояснення).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. All URL addresses in the text (e.g., http://pkp.sfu.ca) are activated and ready to click.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Conference.
  6. If submitting to a peer-reviewed track of the conference, authors' names are removed from submission, with "Author" and year used in the bibliography and footnotes, instead of authors' name, paper title, etc.
  7. If submitting to peer review, all Microsoft Office documents (including Supplementary Files) have been saved by going to File and selecting Save As; clicking Tools (or Options in a Mac); clicking Security; selecting "Remove personal information from file properties on save"; clicking Save.
 

Положення про авторські права

Автори, які подають матеріал на цю конференцію погоджуються з наступними умовами:
a) Автори зберігають авторське право на свою роботу, дозволяючи конференції розмістити цю раніше неопубліковану роботу під ліцензією Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим вільний доступ, використовувати і ділитися роботою, з визнанням авторства цієї роботи і її початкового опублікування на цій конференції
b) Автори можуть відмовитися від умов ліцензії CC і укласти окремі, додаткові домовленості, для невиключного поширення та подальшої публікації даної роботи (наприклад, публікація переглянутого варіанту в журналі, розміщення в інститутському репозитарії або публікація в книзі), з підтвердженням її первісної презентації на цій конференції.
c) Крім того, автори підтримують розміщення та вільний доступ до своєї роботи в Інтернеті  (наприклад, в інституційних сховищах або на їхньому сайті) в будь-який момент до та після конференції.

Положення про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені в цьому сайті конференції будуть використовуватися виключно для заявлених цілей цієї конференції і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.