Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
ПРОГРАМА 7-ої Міжнародної наукової конференції АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Антропологічний ракурс філософії науки та техніки: Голова секції – Варшавський Олександр Павлович, к. філос. н., доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.

Секція 2. Історико-філософські рефлексії в епоху постмодерну: Голова секції – Снітько Дмитро Юрійович, к. філос. н., доц. кафедрифілософії і соціології ДНУЗТ.

Секція 3. Антропологічна складова філософствування: Голова секції – Малівський Анатолій Миколайович, к. філос. н., доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ.

ВІДКРИТТЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ауд. 262 (читальна зала наукової літератури бібліотеки)

19 квітня 2018

9.30 – 10.00 реєстрація учасників

10.00 – 12.30 пленарне засідання

12.30 – 13.15 обідня перерва

13.15 – 17.00 секційні засідання

17.00 вечірнє засідання

20 квітня 2018

10.00 – 15.00 робота в секціях

15.00 заключне пленарне засідання

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вступне слово ректора університету професора Пшінька Олександра Миколайовича.

Хміль Володимир Васильович – д-р філос. наук, проф., зав. каф.кафедри філософії і соціології ДНУЗТ «СУЧАСНА ДЕМОКРАТІЯ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ»

Шабанова Юлія Олександрівна – д-р філос. наук, проф., зав. кафедрою філософії і педагогіки Державного ВНЗ «Національнийгірничий університет» «ДУХОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК УНІВЕРСАЛІЯ СУЧАСНОГОБУТТЯ ЛЮДИНИ»

Загрійчук Іван Дмитрович – д-р філос. наук, професор Українськогодержавного університету залізничного транспорту «ВИПРОБУВАННЯ ІСТИНИ СУЧАСНІСТЮ І СУЧАСНОСТІІСТИНОЮ»

Доннікова Ірина Анатоліївна – д. ф. н., доцент, професор каф. філософії Національного університету «Одеська морська академія» «КУЛЬТУРОГЕННА ПРИРОДА АНТРОПОЛОГІЧНОЇСКЛАДНОСТІ»

Малівський Анатолій Миколайович – канд. філос. наук, доц. кафедри філософії і соціології ДНУЗТ «АНТРОПОЛОГІЧНА МЕТАФІЗИКА ДЕКАРТА В КОНТЕКСТІСУЧАСНИХ ДИСКУСІЙ»

Ковтун Віра Володимирівна – канд. істор. н., доц. каф. українознавства ДНУЗТ «НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В КОНТЕКСТІГЛОБАЛІЗАЦІЇ»Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.