Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ФІЛОСОФІЇ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

АПОРЕТИЧНА ПРИРОДА РОЗУМУ ТА КРИЗА ФІЛОСОФІЇ PDF (Русский)
Юлія Олегівна Азарова
ЕМПАТІЯ ТА НАРАТИВ: РОЛЬ ІНТЕРПРЕТАТОРА В МИСТЕЦТВІ PDF
Тамара Миколаївна Матюх
ІНСТИТУЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Віктор Вікторович Зінченко
МАТЕМАТИЗАЦІЯ ПІЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСКИХ ПОГЛЯДІВ ПІФАГОРА PDF
Лариса Костянтинівна Дешко, Ірина Юріївна Пономаренко, Наталія Андріївна Дешко
МОВА У КОНТЕКСТІ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-ОНТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
Алла Євгенівна Залужна
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗУМОВИХ ПРОЦЕСІВ: ШАХИ ТА КОМП'ЮТЕР PDF (Русский)
Олексій Віталійович Пугач
МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ «ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ» PDF
Ігор Анатолійович Клюшник
ПАСІОНАРНІСТЬ ЯК ФОРМА ПЕРЕТВОРЕННЯ ХАРИЗМИ PDF (Русский)
Ольга Генадиевна Сладнева
ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Михайло Ігорович Музикін
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ПРИЧИНИ І МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ PDF
Юлія Юріївна Решетньова
ТЕОРІЯ ДИНАМІКИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Т.КУНА І КОГНИТИВНІ ПІДХОДИ ІСТОРИЧНОІ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
Спартак Шалвович Айтов
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЗАГРОЗИ PDF
Дмитро Васильович Лоскутов

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ МОВИ

ДО ПРОБЛЕМИ ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК PDF (Русский)
Інна Володимирівна Хміль
КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ: СВОБОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МАСОВІЙ РЕЛІГІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Марія Стефанівна Петрушкевич
ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ І МОВНІ ПРАКТИКИ PDF
Любов Евсіївна Чернова

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ

АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВИ PDF
Володимир Васильович Хміль
ВЛАДА МИСТЕЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
Олена Олександрівна Самчук
ДЕКОНСТРУКЦІЯ – КРИТИЧНЕ ПОВЕРНЕННЯ ЛОГОЦЕНТРИСТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ PDF
Анна Валеріївна Ільїна
ЕКОЦЕНТРИЗМ У МЕЖАХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ PDF
Мирослава Богданівна Турчин
ЕСТЕТИЗАЦІЯ НАСИЛЬСТВА У СУЧАСНОМУ КІНОМИСТЕЦТВІ PDF
Олександр Павлович Варшавський, О С Бєляєв
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ПОВОРОТ У СУЧАСНОМУ ГАЙДЕҐҐЕРОЗНАВСТВІ PDF
Андрій Олексійович Карпенко
ЛЮДИНА ЗА СВОЄЮ ПРИРОДОЮ ТАКА, ЩО ЇЇ ПОТРІБНО «ЗАКРУЧУВАТИ» (ПІДШТОВХУВАТИ): ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ РАКУРС HOMO-SAPIENS PDF
Наталія Євгенівна Яцук
МЕТАМОРФОЗИ «ЩАСЛИВОЇ САМОСТІ»: НАДЛИШКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ PDF (Русский)
Олена Володимирівна Ходус
ПРОБЛЕМА «ЛЮДИНА ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОСТЮМ» У ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Леся Володимирівна Андрушко
ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ Ж.ДЕРІДА PDF
Валентина Павлівна Культенко
ПОСТМОДЕРНЕ МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО: НОВІ ЗМІСТИ АРХЕТИПНОЇ ФОРМИ PDF
Ганна Юріївна Суріна
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ ДЕТЕРМІНІЗМУ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНА PDF (Русский)
Інна Василівна Шаталович
ФІЛОСОФІЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ: СОЦІАЛЬНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ PDF
Юлія Володимирівна Пісна
ФІЛОСОФІЯ Г.С. СКОВОРОДИ ТА ХРИСТИЯНСТВО PDF
О С Паращевіна
ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА ТА СУЧАСНІСТЬ PDF (Русский)
Фелві Огустан Самбе
ФУТУРИЗМ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ПРОВОКАЦІЯ ТА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Тамара Олександрівна Чоп

АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ҐЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ГЕНДЕРУ І ФІЛОСОФІЯ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО PDF (Русский)
Є М Крат
КАТЕГОРІЯ ВІДРАЗИ У ТЕОРІЇ «МОНСТРУОЗНОЇ ФЕМІННОСТІ» БАРБАРИ КРІД PDF
Людмила Федорівна Буланова-Дувалко
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖІНКИ ЯК СУБ'ЄКТА PDF (Русский)
Елеонора Константинівна Скиба
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОСТ МОДЕРНІЗМУ PDF
Тетяна Вікторівна Данилова
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА СУСПІЛЬНОЇ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ НАД ЖІНКАМИ В УКРАЇНІ PDF
Геннадій Анатолійович Сенкевич
СІМ’Я, СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА PDF
Віра Володимирівна Ковтун
СУЧАСНА ЛЮДИНА В ЕСТЕТИЧНОМУ ВИМІРІ PDF
Ольга Павлівна Наконечна
ФІЛОСОФІЯ ПРОСВІТНИЦТВА І СТАТУС ЖІНКИ В СУСПІЛЬСТВІ XVIII СТОЛІТТЯ PDF (Русский)
Ольга Петрівна Власова, Наталія Петрівна Костюк

АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФІЛОСОФСТВУВАННЯ

ЛЮДИНА В ЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ PDF (Русский)
Юлія Олександрівна Шабанова
«ЛЮДИНА-ДУХОВНА» – ВІДПОВІДЬ ПОСТМОДЕРНУ PDF
Анатолій Олександрович Осипов
ЛЮДИНА НА ЗЛАМІ ЕПОХ (ВЧЕННЯ ФРІДРІХА НІЦШЕ) PDF
Юлія Леонідівна Чабанова
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ МОДЕРНІЗМУ PDF
Віта Романівна Винник-Остапишин
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ PDF
Марина Юріївна Кирик, Світлана Миколаївна Гейко
ПРОБЛЕМА ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ В СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ PDF
Дмитро Володимирович Усов
РЕЛІГІЙНІ ТА СВІТСЬКІ ЧИННИКИ ВИХОВАННЯ В ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ В. ЗЕНЬКОВСКОГО PDF
Володимир Петрович Лазаренко
ФЕНОМЕН ЛЮДИНИ В «МЕДИТАЦІЯХ» ДЕКАРТА PDF
Анатолій Миколайович Малівський
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА СИМВОЛІЗМ СВІДОМОСТІ PDF
Павло Васильович Кретов


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.