Секції конференції

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ РАКУРС ФІЛОСОФІЇ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Керівники
  • Oleksandr Varshavskyi, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ

Керівники
  • Anatolii Malivskyi, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Керівники
  • Spartak Aitov, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.