Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Актуальні питання філософської антропології

ЕМПІРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
O. P. Varshavskyi
ЛЮДЯНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
V. Voznyak
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИТОКИ ІДЕЇ «SELF-MADE-MAN» PDF
О. Korkh
СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ PDF
L. Turhan
В ПОШУКАХ СЕБЕ: ЛЮДИНА ЯК МЕЖА PDF (English)
O. Horodyska
ТРАНСЦЕНДУВАННЯ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПЕРСОНАЛІСТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
G. Pankov
ТРАНСВЕРСАЛЬНА СУБ’ЄКТИВНІСТЬ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ PDF
O. Yatsenko
СУЧАСНА ЛЮДИНА У МЕНТАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ АРХАЇКИ PDF
S. Aytov
ЕКСТИМНА БЛИЗЬКІСТЬ (ПОСТ)ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ PDF
O. M. Perepelytsia, O. V. Khrabrova
КОМУНІКАТИВНА ВІДКРИТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
H. A. Baluta, A. I. Abdula
ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ В ПОШУКУ ВЛАСНОГО ПРЕДМЕТА PDF
V. V. Khmil
ШОСТЕ ГЛОБАЛЬНЕ ВИМИРАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
S. Kharkov
ЖИТТЯ ТА СМЕРТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ PDF
I. V. Tolstov
«СМЕРТЬ ЛЮДИНИ» І ВОЛЯ ДО ІСТИНИ PDF
D. Y. Snitko

Антропологічна проблематика в історії філософії

ПРОТИ МАТЕРІАЛІЗМУ: ТРИ РІВНІ ЗАПЕРЕЧЕНЬ PDF
V. Bogdanskii
УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ БУТТЯ У СВІТЛІ ВЧЕННЯ Г. СКОВОРОДИ ПРО НЕРІВНУ РІВНІСТЬ PDF
O. Kyrylyiuk
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ У СВІТІ МУЗИКИ PDF
V. Poliuha
РОЗВИТОК ФЕЛІЦИТАРНОГО АСПЕКТУ УЯВЛЕНЬ ПРО МЕТУ ЖИТТЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
V. Spivak
ВПЛИВ НУМІНОЗНОГО НА ВИБІР ЛЮБОВІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ЖИТТЯ PDF
O. Romanova
ПРОСТІР-ХΏΡΑ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ТВОРЧОГО СПІЛКУВАННЯ PDF
Υ. Zhuk-Yaremchuk
МОТИВ СМЕРТІ У ЛІРИЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ PDF
I. Nakashydze
ІНШИЙ ПОСТМОДЕРНУ (ПРИРОДА ЛЮДИНИ І МІСТИКА) PDF
M. G. Murashkin
ЩИРІСТЬ ЯК МОРАЛЬНА ЦІННІСТЬ PDF
Yu. Pototska
ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ PDF
A. V. Tsarev
РІЗНОВИДИ ПРОЦЕСІВ АБСТРАГУВАННЯ ТА ЇХ АНТРОПОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ PDF
N. M. Ovcharenko
ДЖ. ЛОК ПРО ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В «ДУМКАХ ПРО ТЕ, ЩО ЧИТАТИ ТА ВИВЧАТИ ДЖЕНТЛЬМЕНУ» PDF
M. B. Shvetsova
ІНСТИТУЦІЙНА ЕТИКА: ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР PDF
M. I. Boichenko
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР МЕТАМОДЕРНУ В КОНТЕСТІ СПЕКУЛЯТИВНОГО РЕАЛІЗМУ СУЧАСНОЇ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ PDF
Yu. Shabanova
ДЕЯКІ РОЗДУМИ ПРО ІСТОРІЮ PDF
V. M. Petrushov
ФІЛОСОФІЯ ДЕКАРТА ЯК НЕОСОКРАТИЗМ PDF
A. M. Malivskyi
АНТРОПОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ PDF
I. Zagriichuk
МЕТАМОДЕРНА ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ НАРАТИВУ: АСПЕКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
P. Kretov, O. Kretova

Соціальний аспект людського буття

КОНЦЕПТУАЛЬНІ КОЛІЗІЇ У РОЗУМІННІ КАТЕГОРІЇ "НАРОД" У СУЧАСНИХ ІСТОРИЧНИХ УМОВАХ PDF
O. Stovpets
«ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО» ТА МЕТОДОЛОГІЯ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ PDF
A. I. Abdula, H. A. Baluta
ЩОДО ОРІЄНТИРІВ ОСВІТИ НА ТЛІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН У КУЛЬТУРІ ТА ФІЛОСОФІЇ PDF
S. Schevchuk
ПИТАННЯ ПРО ПАРАДИГМУ ТА ОБРАЗ ЛЮДИНИ У НАУЦІ PDF
M. Fidrovska
ЗАПЕРЕЧЕННЯ ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРУ PDF
M. Yarema
ПАНДЕМІЯ, САМОТНІСТЬ, КОМУНІКАЦІЯ PDF
M. Balaklytskyi
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ КРАСИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХЕТИПУ КОРИ PDF (English)
T. Danylova
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ОСНОВА БУТТЯ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ PDF
G. Potapchuk
СУМЛІННЯ НАУКОВЦЯ В КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ ЕТИКИ PDF
V. Kuryliak
АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ PDF
I. V. Lysakova
МУНІЦИПАЛІЗМ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ PDF
I. Postoronko
ПРАВОВИЙ ПРОСТІР МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПОВСЯКДЕННОГО СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ PDF
M. Baimuratov
ЕМОЦІЙНІ СТЕРЕОТИПИ ЩОДО ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ PDF
O. Polumysna
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ДИСКУРСІ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА PDF
N. Bocharova
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВНОСТИ PDF
O. Boyarsky
АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
V. Boyarsky
МУНІЦИПАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ (ОСОБИСТОСТІ) В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ PDF
B. Kofman
ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
T. V. Khmil
ПРИВАТНІ ШКОЛИ: ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ КОГЕЗІЮ PDF
А. Shevchuk
ПОЛІТИЧНИЙ МІФ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ «ТОТАЛІТАРНОЇ ЛЮДИНИ» PDF
О. Zaslavska
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ya. Yuvsechko
ГЕРОЙ ЯК ДІЯЧ: АРХЕТИП ЧИ АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ PDF
A. O. Makarova
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ АНТРОПОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ PDF
I. A. Donnikova, N. V. Kryvtsova
КОНСТРУЮВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ СВОГО МАЙБУТНЬОГО PDF
I. S. Popovych


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.