Подання

Надсилання доповідей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для конференції Наукові конференції України?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати доповіді на конференцію та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Кафедра філософії та українознавства ДНУЗТ запрошує взяти участь у X-ій щорічній міжнародній науковій конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень».

Конференція відбудеться в онлайн-форматі 21 квітня 2021 р., початок о 15.00.

 

Напрямки роботи конференції:

  1. Актуальні питання філософської антропології
  2. Антропологічна проблематика в історії філософії
  3. Соціальний аспект людського буття

 

До участі у конференції запрошуються фахівці в галузі філософії, антропології, соціології та інших соціальних та гуманітарних наук, а також аспіранти і здобувачі, що мають намір здійснити апробацію своїх наукових досліджень.

Оргкомітет планує дистанційну форму участі в конференції. Посилання на платформу Zoom учасники отримають на електронну пошту після реєстрації. Регламент: доповіді – до 15 хвилин, виступи – до 7 хвилин. Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Ми раді повідомити, що вже шостий рік підряд наукові конференції, що проводяться кафедрою філософії і українознавства, підтримуються всесвітнім рухом Open Access та Open Science. Формат відкритих міжнародних конференцій, що вже здобув свій унікальний статус у науковому світі, надає нових можливостей для наукової комунікації філософів із різних країн. З матеріалами попередніх конференцій можна ознайомитися в архіві.

Учасники конференції отримають сертифікат, що засвідчує участь у заході.

Цього року мультиформатна конференція задіє такі комунікаційні канали презентації та обговорення доповідей:

-   єдиний в Україні сайт конференції з філософії (http://conf-ampr.diit.edu.ua), де будуть опубліковані Ваші тези з можливістю їх коментування;

-   доповідь та дискусія у режимі Zoom-конференції.

Обов’язкові вимоги:

1. Заповнити електронну заявку на участь у конференції: зареєструйтеся.

2. Сплатити оргвнесок після надсилання матеріалів конференції. Сума внеску складає 150 грн. Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок університету. Копія квитанції про оплату надсилається разом з текстом тез.

Розрахунковий рахунок:

Код ЕДРПОУ 01116130
Р/р UA478201720313221001204001363
Призначення платежу:  “конференція з філософії”

 

3. Строк подання тез доповідей – до 7.04.2021 р. Матеріали доповіді надсилати одним файлом під такою назвою: прізвище автора та тема «Конференція з філософії». До матеріалів доповіді дадаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, контактний телефон, форма участі (доповідь/публікація), обраний напрямок роботи конференції.

Факт отримання тез оргкомітет підтвердить зворотним e-mail. Матеріали надсилати на адресу електронної пошти: nakashydze@gmail.com (Накашидзе Ірина Сергіївна)

 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей:

Обсяг 2-3 стор.

Матеріали потрібно надсилати у форматі Місrosoft Word (версія до 2010 включно). Розмір сторінки А4. Шрифт – 12, Times New Roman. Міжрядковий інтервал – 1,5; виділення абзаців – 1,25 см.

Заголовок роботи набирається великими літерами з вирівнюванням посередині. У наступному рядку вказуються відомості про автора: прізвище, ініціали, місце роботи або навчання, email, orcid.

Обов’язкова анотація (два-три речення) та ключові слова (чотири-п’ять слів).

Тези подаються без списку використаної літератури.

Усі дані до тез (назва, дані про автора, анотація) представляються трьома мовами (українська, англійська).

 

Зразок оформлення тез

 

ГІДНІСТЬ ЯК ЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ

Розір В., Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (Дніпро), email broun79@gmail.com, orcid 0000-0003-4710-6681.

Мова йде про модерністське та постмодерністське розуміння етичного поняття гідності, як головної категорії в іерархії цінностей. Руйнування в постмодерні етичних бінарних опозицій протилежностей добро-зло, гідність-низькість залишає людство в стані невизначеності.

Ключові слова: гідність, моральні чесноти, бінарні опозиції, ієрархія цінностей.

The dignity as a moral category

Rosir V., National university of railway transport named after academician V. Lazaryan (Dnipro), email broun79@gmail.com, orcid 0000-0003-4710-6681.

We are talking about the modernist and post-modern understanding of the category of Dignity as the Central category in the hierarchy of values. Flattening the postmodern ethical binary oppositions right and wrong, dignity and             ignobility pushes humanity into a state of uncertainty.

Key words: dignity, moral values, binary oppositions.

 

Голова оргкомітету конференції: wasistist@gmail.com (Варшавський Олександр Павлович)

 

 

Положення про авторські права

Автори, які подають матеріал на цю конференцію погоджуються з наступними умовами:
a) Автори зберігають авторське право на свою роботу, дозволяючи конференції розмістити цю раніше неопубліковану роботу під ліцензією Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим вільний доступ, використовувати і ділитися роботою, з визнанням авторства цієї роботи і її початкового опублікування на цій конференції
b) Автори можуть відмовитися від умов ліцензії CC і укласти окремі, додаткові домовленості, для невиключного поширення та подальшої публікації даної роботи (наприклад, публікація переглянутого варіанту в журналі, розміщення в інститутському репозитарії або публікація в книзі), з підтвердженням її первісної презентації на цій конференції.
c) Крім того, автори підтримують розміщення та вільний доступ до своєї роботи в Інтернеті  (наприклад, в інституційних сховищах або на їхньому сайті) в будь-який момент до та після конференції.

Положення про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені в цьому сайті конференції будуть використовуватися виключно для заявлених цілей цієї конференції і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.